งานเลี้ยงรับรองฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES)

งานเลี้ยงรับรองฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES)

งานเลี้ยงรับรองฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES)