คำกล่าวในพิธีเปิดอาคารฝึกสุนัขทางยุทธวิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย นายดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี
อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 น.  ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาในการต่อสู้กับภัยก่อการร้ายและหยุดยั้งองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศคือ ตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อทั้งภูมิภาคและโลก  แม้ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยอันจำเป็นต่อการฟื้นคืนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้กลับเต็มศักยภาพอีกครั้ง พวกเราก็ยังคงสานต่อความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญต่อความมั่นคงและสวัสดิภาพของชาติทั้งสองและของภูมิภาคนี้

โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Anti-Terrorism Assistance – ATA) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และสร้างความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค  ทั้งนี้ โครงการ ATA และสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต (Regional Security Office – RSO) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทันยุคสมัยเพื่อต่อสู้กับการขยายตัวของภัยก่อการร้ายข้ามชาติ กระชับความปลอดภัยระหว่างพรมแดน ตลอดจนสกัดกั้นและสืบสวนเหตุโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย

ATA และ RSO ได้ฝึกเจ้าหน้าที่ไทยไปแล้วกว่า 2,500 นายอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของข้าราชการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายระดับสูงจำนวนมาก   นอกจากนี้ ATA ได้สนับสนุนสุนัขตรวจหาวัตถุระเบิดราว 30 ตัว ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจหาวัตถุระเบิดในเหตุการณ์ต่างๆ หลายพันครั้งทั่วประเทศไทย และได้ช่วยงานสถานทูตสหรัฐฯ หลายครั้ง

สำหรับหลักสูตรนี้ ATA and RSO ได้สนับสนุนสุนัขตรวจหาวัตถุระเบิดเพิ่มอีก 12 ตัว โดยสุนัขกลุ่มใหม่นี้จะทดแทนสุนัขอายุมากที่กำลังจะเกษียณราชการ  ผมมีความยินดีที่จะแจ้งว่า ATA และ RSO จะส่งสุนัขมาสนับสนุนเพิ่มอีก 10 ตัวภายในปีนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มสมรรถนะให้แก่หน่วยสุนัขตรวจหาวัตถุระเบิด  นอกจากนั้น ATA and RSO ยังจะจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมสุนัขตรวจหาวัตถุระเบิดให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทย 12 นายรวมทั้งผู้สังเกตการณ์ในด้านการฝึกและการดูแลสุนัขตรวจหาวัตถุระเบิด โดยหลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลา 5 สัปดาห์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสามารถใช้สถานที่ฝึกในร่มแห่งใหม่นี้ในการฝึกสุนัขโดยสภาพดินฟ้าอากาศจะไม่เป็นอุปสรรคใดๆ อีกทั้ง อาคารนี้จะช่วยยืดอายุขัยให้สุนัขพร้อมทั้งขยายโอกาสในการฝึกอีกด้วย