คณะผู้ฝึกสอนอเมริกันอบรมกีฬาให้บุคคลทุพพลภาพ

ศูนย์ National Ability Center (NAC) ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการจะจัดการอบรมกีฬาเชิงปรับตัวให้แก่เยาวชนทุพพลภาพในเชียงใหม่และหนองคายของไทยสองหลักสูตรๆ ละหนึ่งสัปดาห์ โดยโครงการ “Developing Potential and Transforming Perceptions: An International Sports Project for Individuals with Disabilities (DPTP)” หรือ “การพัฒนาศักยภาพและเปลี่ยนโลกทัศน์: โครงการกีฬาสากลสำหรับบุคคลทุพพลภาพ” นี้ได้รับทุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ที่เชียงใหม่

ทีมอบรมทักษะกีฬาหลากประเภทของอเมริกานี้จะเดินทางมาไทยเพื่อจัดการอบรมโค้ชและเยาวชนทุพพลภาพสองหลักสูตร หลักสูตรละ 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 9–22 กุมภาพันธ์ ศกนี้ กีฬาที่อบรมได้แก่ วีลแชร์บาสเก็ตบอล กีฬาว่ายน้ำ กรีฑาประเภทลาน กีฬายิงธนู และกีฬาเทเบิลเทนนิสสำหรับบุคคลทุพพลภาพ โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30 น. ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะโค้ชและบุคคลทุพพลภาพชาวไทยจะเดินทางเยือนศูนย์ National Ability Center ณ เมือง Park City รัฐยูทาห์ เป็นเวลาสองสัปดาห์ เพื่อเข้าฝึกอบรมกีฬาเชิงปรับตัวและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยทุนสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ผลของโครงการ DPTP จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อบุคคลทุพพลภาพในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดหนองคาย รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงศักยภาพของบุคคลทุพพลภาพเพื่อให้บุคคลทุพพลภาพเหล่านี้มีบทบาทในชุมชนได้อย่างเต็มที่

เกี่ยวกับ National Ability Center – National Ability Center สนับสนุนบุคคลทุกระดับสมรรถภาพร่างกายด้วยการส่งเสริมให้บุคคลเห็นคุณค่าในตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจ และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านโครงการด้านกีฬา นันทนาการ และการศึกษา ศูนย์ฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Park City รัฐยูทาห์ เป็นสถานที่ให้บริการด้านนันทนาการและกีฬาสำหรับบุคคลทุกระดับสมรรถภาพร่างกายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ในแต่ละปี National Ability Center จัดฝึกอบรมผ่านโครงการต่างๆ รวมหลายพันบทเรียน เช่น สกี กีฬาขี่ม้า กีฬาขี่จักรยาน และกีฬายิงธนู เชิญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.discovernac.org