ข่าวเพื่อการเผยแพร่ โครงการใหม่ของสหรัฐฯเชื่อมโยงเกษตรกรเอเชียด้วยเทคโนโลยีในราคาที่เข้าถึงได้

วันนี้ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ประกาศโครงการใหม่เพื่อแบ่งปันเทคโนโลยีและวิธีการจัดการทางการเกษตรในราคาเข้าถึงได้ระหว่างประเทศในเอเชียด้วยกันเพื่อเพิ่มรายได้ในแก่ เกษตรกรผู้ยากไร้

ทั้งนี้ USAID ได้มอบหมายงานดำเนินโครงการ “Feed the Future Asia Innovative Farmers” ให้แก่ Winrock International องค์กรภาคีเครือข่าย ผ่านการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯในโครงการ Feed the Future ซึ่งเป็นความริเริ่มเพื่อต่อต้านความ หิวโหยและความมั่นคงทางอาหารระดับโลก โดย Winrock และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี ใหม่ ๆ และวิธีการจัดการทางเกษตรให้แก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อเพิ่มรายได้จากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“เทคโนโลยีได้สร้างความก้าวหน้าทางการเกษตรให้แก่มนุษยชาติตั้งแต่เกษตรกรเริ่มเพาะพันธุ์พืชป่าเมล็ดแรกมาจนถึงปัจจุบัน” เบ็ธ เพจ ผู้อำนวยการ USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชียกล่าว “เทคโนโลยีที่ดีขึ้นทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จำหน่ายได้มากขึ้น เพิ่มรายได้และอาหารให้แก่เกษตรกรมากขึ้น เรามีความยินดีที่จะได้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน แวดวงการเกษตรในเอเชียเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้”

โครงการนี้มุ่งเน้นไปยังประเทศเป้าหมายสามประเทศในโครงการ Feed the Future ซึ่งได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา และเนปาล รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ในโครงการความริเริ่ม เช่น พม่า ภูมิภาคเอเชียนั้นมีความกว้างใหญ่และหลากหลาย โดยมีหลายประเทศ ที่อยู่ในลำดับขั้นและสภาวะแวดล้อมการพัฒนาที่แตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านได้

กิจกรรมนี้จะนำเครื่องมือและวิธีการที่ประสบความสำเร็จในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาดมา เผยแพร่แก่เกษตรกรผู้ยากไร้อย่างน้อย 26,000 คนในภูมิภาค โครงการจะสนับสนุนระบบการเกษตรวิธีใหม่นี้ที่จะยังคงขยายตัวต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ แม้หลังจากจบโครงการระยะเวลา 5 ปีไปแล้ว

ตัวอย่างหนึ่งได้แก่การปกป้องพืชผลทางการเกษตรจากศัตรูพืชอย่างปลอดภัย ยากำจัดศัตรูพืชสามารถเป็นทั้งปัญหาได้มาก พอ ๆ กับหนทางแก้ไขปัญหา ซึ่งการใช้อย่างผิดวิธีส่งกระทบต่อรายได้และสุขภาพของเกษตรกร ตลอดจนสุขภาพของผู้บริโภค เทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้แก่มุ้งกันศัตรูพืช ซึ่งเกษตรกรรายย่อยในบางประเทศในภูมิภาคนี้ได้ใช้มุ้งเหล่านี้ในการปกป้อง พืชผลที่มีมูลค่าสูงจากความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืช ในขณะเดียวกันก็ลดความต้องการใช้ยากำจัดศัตรูพืชที่ส่วนใหญ่มีราคาแพง และเป็นอันตราย เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ในบริเวณอื่น ๆ ด้วยการทดสอบและขยายผลเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยรวมได้

ติดตามกิจกรรมโครงการ Feed the Future Innovative Farmers และโครงการอื่น ๆ ของ USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชียได้ที่ https://www.usaid.gov/asia-regional

อ่านข้อมูลของโครงการ Feed the Future ทั่วโลกได้ที่ www.feedthefuture.gov