การเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก นายแดเนียล รัสเซล

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 นายแดเนียล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ระหว่างการเยือนครั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของรัฐบาลและบุคคลในแวดวงการเมืองเพื่อหารือเกี่ยวกับมิตรภาพ 182 ปีระหว่างสหรัฐฯ กับไทย การดำเนินการของไทยในการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย และประเด็นอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาค  ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลยังหารือประเด็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนกับผู้นำภาคประชาสังคม รวมถึงมีโอกาสได้พูดคุยกับเยาวชนไทยและผู้แทนภาคประชาสังคมเกี่ยวกับนโยบายปรับดุลยภาพสู่ภูมิภาคเอเชียของสหรัฐฯ และภาวะผู้นำในเยาวชนทั่วภูมิภาค ภายในงานซึ่งจัดโดยสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ  การที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลเดินทางเยือนไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้  ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลได้อธิบายถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไทย และนโยบายตามลำดับความสำคัญของสหรัฐฯ สำหรับความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก