การฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ 2559 กิจกรรมสำหรับสื่อทำข่าว

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ประจำปีระดับพหุภาคีซึ่งจะมีประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมงานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานต่อไปนี้

  • 9 ก.พ. พิธีเปิดคอบร้าโกลด์ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
  • 10 ก.พ. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ อ. บ้านสระใหญ่ จ. ตราด
  • 14 ก.พ. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเขาชีจรรย์ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
  • 16 ก.พ. พิธีมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสังคม โรงเรียนวัดบ้านหมาก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี
  • 17 ก.พ. การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง NEO/TJNO อู่ตะเภา
  • 17 ก.พ. พิธีมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสังคม ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี
  • 18 ก.พ. พิธีส่งมอบอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ อ. บ้านสระใหญ่ จ. ตราด

การฝึกซ้อมทางทหารประจำปีคอบร้าโกลด์ 2559 จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 35 โดยเป็นการฝึกซ้อมพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและเป็นส่วนสำคัญของพันธสัญญาของสหรัฐอเมริกาต่อการดำเนินการในภูมิภาค โดยปีนี้ การฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ มีเป้าหมายเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเพิ่มสมรรถนะของประเทศที่ร่วมการฝึกและการทำงานร่วมกันในปฏิบัติการระดับพหุภาคีที่ซับซ้อน เช่น การต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัด การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ

คอบร้าโกลด์ปีนี้จะพัฒนาสมรรถนะของประเทศที่ร่วมการฝึกในการวางแผนและดำเนินงานปฏิบัติการร่วม/ผสม สร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศที่ร่วมการฝึกตลอดทั่วภูมิภาคนี้ และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติการร่วมด้านความมั่นคงที่หลากหลาย

การฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีครั้งนี้จะประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การฝึกฝ่ายเสนาธิการซึ่งรวมถึงงานสัมมนาผู้นำระดับสูง โครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสังคมในชุมชนของไทย และการฝึกภาคสนามซึ่งมีกิจกรรมการฝึกที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันและความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค CG 16 จะมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 27 ประเทศ ซึ่งรวมทั้งประเทศที่เข้าร่วมการฝึกและประเทศที่ร่วมสังเกตการณ์ และจะมีกำลังพลจากสหรัฐอเมริกาประมาณ 3,600 คนร่วมฝึกในกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางบกและทางน้ำ

เชิญอ่านข้อมูลตลอดจนชมภาพเกี่ยวกับการฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ รวมถึงกิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้ทางเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของคอบร้าโกลด์ที่http://www.facebook.com/ExerciseCobraGold

สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมทำข่าว กรุณาแจ้งความประสงค์อย่างน้อย 3 วันล่วงหน้าทางอีเมลที่Pattaro@state.gov หรือ Cobragold.media@gmail.com