คำกล่าวในช่วงเปิดการประชุมเสวนาเชิงนโยบาย Track 1.5 ภายใต้กรอบหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ โดย เอกอัครราชทูต...

22 มีนาคม, 2021 | ข่าว, ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก, เอกสารข่าว

คำกล่าวในช่วงเปิดการประชุ…

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในโครงการฝึกงานประจำปี 2564 สำหรับโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม...

12 กุมภาพันธ์, 2021 | ข่าว, เอกอัครราชทูต

โครงการนักศึกษามหาวิทยาลั…