Great Seal of the United States

สหรัฐฯ-ไทย ร่วมจัดการฝึกซ้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาค...

19 พฤษภาคม, 2023 | ข่าว, สหรัฐอเมริกาและไทย

สหรัฐฯ-ไทย ร่วมจัดการฝึกซ…

สหรัฐฯ เปิดตัวโครงการเซอร์เวียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการริเริ่มระหว่าง USAID และ NASA...

24 มกราคม, 2023 | ข่าว, ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก, สหรัฐอเมริกาและไทย, เอกสารข่าว, เอกอัครราชทูต

วันนี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐ…