คำกล่าวในการเสวนาหัวข้อ “โอกาสและอนาคตทางธุรกิจในประเทศลุ่มน้ำโขง” ในการประชุม Indo-Pacific Business...

28 ตุลาคม, 2020 | ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก, สหรัฐอเมริกาและไทย

คำกล่าวในการเสวนาหัวข้อ “…

คำกล่าวปิดการประชุม Indo-Pacific Conference ผ่านระบบออนไลน์ ว่าด้วยการเสริมสร้างการบริหารจัดการแม่น้ำข้ามพรมแดน...

19 ตุลาคม, 2020 | ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก, สุนทรพจน์, เอกอัครราชทูต

คำกล่าวปิดการประชุม Indo-…

สารถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

11 สิงหาคม, 2020 | ข่าว, สหรัฐอเมริกาและไทย, เอกสารข่าว, เอกอัครราชทูต

สารถวายพระพรชัยมงคลจากเอก…

สารถวายพระพรชัยมงคลจากเอกอัครราชทูตไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา...

24 กรกฎาคม, 2020 | ข่าว, สหรัฐอเมริกาและไทย, เอกสารข่าว, เอกอัครราชทูต

สารถวายพระพรชัยมงคลจากเอก…