แผนกกงสุลและฝ่ายเศรษฐกิจจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ พบปะกับตัวแทนท่องเที่ยวท้องถิ่น

แผนกกงสุลและฝ่ายเศรษฐกิจจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ พบปะกับตัวแทนท่องเที่ยวท้องถิ่น

13 กรกฎาคม | การค้าระหว่างประเทศ, การเดินทางและท่องเที่ยว, ธุรกิจ, สหรัฐอเมริกาและไทย, เชียงใหม่, โอกาสทางการค้า

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่…