เอกสารข้อมูล: พิธีลงนามข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่าระหว่าง USTDA และบลู โซลาร์ วันที่ 14 สิงหาคม

14 สิงหาคม, 2019 | ข่าว, ธุรกิจ, สหรัฐอเมริกาและไทย, เอกสารข้อเท็จจริง

เอกสารข้อมูล พิธีลงนามข้อ…

Embassy Seal

สารถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน

9 สิงหาคม, 2019 | ข่าว, สหรัฐอเมริกาและไทย, อุปทูต, เอกสารข่าว

สารถวายพระพรชัยมงคลจากอุป…

Embassy Seal

สารถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

26 กรกฎาคม, 2019 | ข่าว, สหรัฐอเมริกาและไทย, อุปทูต, เอกสารข่าว

สารถวายพระพรชัยมงคลจากอุป…

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ปอมเปโอ เรื่อง รัฐบาลชุดใหม่แห่งราชอาณาจักรไทย

17 กรกฎาคม, 2019 | ข่าว, สหรัฐอเมริกาและไทย, เอกสารข่าว

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทร…