สารถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

11 สิงหาคม, 2020 | ข่าว, สหรัฐอเมริกาและไทย, เอกสารข่าว, เอกอัครราชทูต

สารถวายพระพรชัยมงคลจากเอก…

สารถวายพระพรชัยมงคลจากเอกอัครราชทูตไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา...

24 กรกฎาคม, 2020 | ข่าว, สหรัฐอเมริกาและไทย, เอกสารข่าว, เอกอัครราชทูต

สารถวายพระพรชัยมงคลจากเอก…

สหรัฐอเมริกามอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ประเทศไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหาผู้ติดเชื้อและการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

30 เมษายน, 2020 | ข่าว, สหรัฐอเมริกาและไทย, เอกสารข่าว

สหรัฐอเมริกามอบความช่วยเห…