สหรัฐฯ เปิดตัวโครงการเซอร์เวียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการริเริ่มระหว่าง USAID และ NASA...

24 มกราคม, 2023 | ข่าว, ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก, สหรัฐอเมริกาและไทย, เอกสารข่าว, เอกอัครราชทูต

วันนี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐ…