ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในโครงการฝึกงานประจำปี 2564 สำหรับโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม...

12 กุมภาพันธ์, 2021 | ข่าว, เอกอัครราชทูต

โครงการนักศึกษามหาวิทยาลั…

เปิดตัวหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

8 ธันวาคม, 2020 | ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก, เอกสารข้อเท็จจริง

เอกสารข้อเท็จจริง สำนักงา…

คำกล่าวในการเสวนาหัวข้อ “โอกาสและอนาคตทางธุรกิจในประเทศลุ่มน้ำโขง” ในการประชุม Indo-Pacific Business...

28 ตุลาคม, 2020 | ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก, สหรัฐอเมริกาและไทย

คำกล่าวในการเสวนาหัวข้อ “…

คำกล่าวปิดการประชุม Indo-Pacific Conference ผ่านระบบออนไลน์ ว่าด้วยการเสริมสร้างการบริหารจัดการแม่น้ำข้ามพรมแดน...

19 ตุลาคม, 2020 | ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก, สุนทรพจน์, เอกอัครราชทูต

คำกล่าวปิดการประชุม Indo-…