กติกาการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “My America: Study Abroad/Summer Work and Travel”

กติกาการประกวด: ผู้สนับสนุนการประกวด การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “My America: Study Abroad/Summer Work and Travel” ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (“ผู้สนับสนุนการประกวด”) วัตถุประสงค์การประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่าย 1 ภาพที่แสดงประสบการณ์ของตนในการศึกษาหรือทำงานในโครงการศึกษาต่างประเทศหรือโครงการ Summer Work and Travel ในสหรัฐฯ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา โดยส่งภาพพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ (ไม่เกิน 50 คำ) เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เข้ามาทาง Google Form ( https://forms.gle/8z2AGTnWqabKn8S26 ) ภาพอาจมีเนื้อหา เช่น สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ผู้คน หรือสถานที่ต่าง ๆ ในสหรัฐฯ เป็นต้น ผู้เข้ารอบสุดท้าย 3 คนจะได้รับของที่ระลึกจากสถานทูต ภาพถ่ายของผู้เข้าประกวดอาจปรากฏต่อสาธารณชนในสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ หรือได้รับการจัดแสดงในหรือภายนอกแผนกกงสุล (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดในหัวข้อ “คุณสมบัติผู้เข้าประกวด” ด้านล่าง) ช่องทางการประกวด การประกวดนี้จะประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้า Facebook และเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ แต่ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายผ่าน Google Form (https://forms.gle/8z2AGTnWqabKn8S26) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม Facebook และ Google ไม่ใช่พันธมิตรหรือผู้สนับสนุนของการประกวดนี้ โปรดทราบว่า ในการเข้าร่วมการประกวดและอัปโหลดภาพถ่ายและข้อมูลโดยใช้ Google Form ... Read More»
Show More ∨