Statement by Secretary Antony J. Blinken on 
Thailand National Day